Daniel - Flauto dolce 3

Sleva

V závěrečném díle si žák osvojí rozsah až do es3 a kromě základních hmatů ještě řadu alternativních a trylkových. Dále se rozšiřuje cvičení stupnic a akordů. Zdokonaluje se memorování, dechová technika a přednes. 

109,00 Kč 125,00 Kč