Daniel - Intonační cvičení 1

Jedinečná pomůcka při zvládání intonačních cvičení
a) Chromatika
b) Intervaly 

44,00 Kč 51,00 Kč