Davis - 20 duet pro sopránovou a altovou zob. flétnu

Sleva

Sbírka původních přednesových skladeb určená žákům počátečních ročníků ZUŠ, zahrnuje skladby zkomponované v různých kompozičních stylech a formách (kánon, staré tance, fuga, blues ad.)

104,00 Kč 122,00 Kč