Dusík - Musica antiqua Bohemica

Výprodej

Jan Ladislav Dusík (1760-1812) je významným představitelem české hudební emigrace na sklonku 18. a počátku 19. století v Anglii a Francii. Čtvrtý svazek Dusíkových klavírních sonát obsahuje sonáty č. 24-29. Jsou to všechno díla posledního období skladatelovy tvorby po roce 1800. Vrcholným dílem mezi nimi je sonáta fis moll op. 61 Élégie harmonique komponovaná jako smuteční skladba k uctění památky skladatelova přítele padlého v jedné z bitev napoleonských válek u Saalfeldu. Titul je součástí ediční řady Musica Antiqua Bohemica, v níž vyšlo souborné vydání Dusíkových sonát v několika svazcích. Autorem rozsáhlé předmluvy a vydavatelské zprávy (cz., ger., eng.) je Jan Racek a V. J. Sýkora.

Dusík Jan Ladislav: Sonata XXIV, op. 61 (Élegie harmonique)
Dusík Jan Ladislav: Sonata XXV, op. 69, No. 3
Dusík Jan Ladislav: Sonata XXVI, op. 70 (Le retour a Paris)
Dusík Jan Ladislav: Sonata XXVII, op. 75 (Grande sonate)
Dusík Jan Ladislav: Sonata XXVIII, op. 77 (L'invocation)
Dusík Jan Ladislav: Sonata XXIX, op. 5, No. 3

122,00 Kč 159,00 Kč