Havlíček - Hudební nauka

Tato publikace přináší všem těm, kdo se zabývají hrou na jakýkoliv hudební nástroj, nezbytné základní poučení v jednoduché a srozumitelné formě, postavené především na notových příkladech. Zdůrazněné základní poučky umožní každému pochopit vztahy tónů, stavbu stupnic a akordů. Kytaristům je tu k dispozici hmatník kytary v notách a jednoduché hmaty durových a mollových kvintakordů a dominantních septakordů (značka-hmat-notace). Hráčům na keyboardy, tj. klávesové nástroje s doprovodnou automatikou, všechny možnosti jejich využití. Tabulky hmatů jsou pro tyto nástroje: AWAI,YAMAHA,CASIO,ANTONELLI,HOHNER,JVC a TECHNIC. Stručný přehled životních dat hudebních skladatelů vás seznámí s různými obdobími hudební historie.

100,00 Kč