Jelínek, Veselý - Intonace a rytmus

Intonace: intervaly, stupnice, akordy, jednohlas diatonický, jednohlas chromatický. dvojhlas diatonický, dvojhlas diatonický polyfonní a homofonní, dvojhlas chromatický polyfonní.


Rytmus: Hra sudých a lichých hodnot not, synkopy, rytmus v taktech 3/8, 6/8 aj.

132,00 Kč