Jelínek - Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích

Praktická pomůcka při výuce hudební teorie. Stručné odpovědi vystihují podstatu daného problému.

Úvod do hudby
Základní akustické poznatky
Tónová soustava
Stupnice
Intervaly
Akordy
Rytmus a metrum
Tempo a dynamika
Zkratky notového písma
Melodické ozdoby
Úvod do harmonie
Úvod do hudebních forem
Hudební žánry
Italské hudební názvosloví


76,00 Kč