Klindera - Hudební nauka 2

Tato učebnice je určena jak pro kolektivní výuku v základních uměleckých školách, tak i pro samostudium hudební teorie pro děti od sedmi let. Je rozvržena do jednotlivých lekcí tak, jak to odpovídá počtu vyučovacích hodin školního roku. Každá lekce obsahuje výklad látky a samostatná cvičení. Na závěr jsou kontrolní otázky s vypracovanými odpověďmi. 

100,00 Kč