Kobiela - Modern fusion drumming 2000

Sleva

Publikace je zaměřena na kategorii moderní instrumentální techniky a je prezentována takovým způsobem, aby hráč po pečlivém prostudování a zvládnutí jednotlivých tématických celků ovládal techniku hry na sólistické úrovni. V důsledku dnes již nezbytné multižánrové flrxibility hráče je zde důraz položen na aktuální směr fusion, tedy spojení hudebních stylů z oblastí pop, world music, rock, jazz, latin, funk, hip-hop a dalších.

156,00 Kč 179,00 Kč