Kofroň - Učebnice intonace a rytmu

Povinná učebnice pro 1. - 3. ročník konzervatoře. Je to soubor mnoha intonačních a rytmických cvičení různé obtížnosti. Učebnice je rozdělena na část intonační (věnuje se durové a mollové tónině, exotickým, také chromatice, modulacím atd.) a část rytmickou (věnující se mj. i složitějšímu dvouhlasému rytmu). Doporučení našeho profesora na konzervatoři bylo cvičit rytmus z učebnice od pomalých temp s metronomem. Autor učebnice vyučoval na Konzervatoři v Praze a zemřel předčasně na dovolené v Bulharsku (dle informací mého otce, který byl jeho žákem). Celkově je učebnice již náročnější a pro úplné začátečníky bych ji nedoporučovala.

220,00 Kč