Linhart - Vánoční klavír

Známé i méně známé písně v krásné úpravě Radima Linharta (Slavné melodie..., Filmový klavír, Od mazurky k salze, Bugatti step - 4 ručně, Karel Hašler...). Tato publikace navazuje na první dva díly Filmového klavíru a přináší tak malým klavíristům možnost zahrát si známé i neznámé vánoční písně v úpravě pro klavír, které vybral a sestavil Radim Linhart.


110,00 Kč