Navrátil - Nástin vývoje evropské hudby 20. století

Rozsáhlá publikace zachycuje vývoj evropské hudby v období poloviny 20. století a po II. světové válce. Kromě slovního výkladu "moderní vážné hudby" nabízí širokou škálu netradičních notových záznamů, včetně grafické hudby atd., i množství fotografického materiálu.
Kniha určená hlavně studentům konzervatoří a pedagogických fakult, ale také hudbymilovné veřejnosti, přibližuje téma u nás nepříliš zpracovávané, ale dnes již v hudebním vzdělání a vnímání neodmyslitelné, byť pro malou znalost v některých případech stále ještě provokativní. 

130,00 Kč