Vozar - Hudební nauka 1 pracovní sešit

Sleva

Hudební teorie je přehledně zpracovaná ( názorně vysvětlené pojmy a předepsané příklady se zadáním, které žáci doplňují ). Teorie na sebe navazuje - od jednoduchých příkladů k náročnějším úlohám. Cvičení na zápis not, stupnic a opakování hudebních pojmů. Děti v sešitech najdou různé hudební hádanky a doplňovačky.

70,00 Kč 80,00 Kč