Vozar - Hudební nauka 2 pracovní sešit

Sleva

Úlohy vycházejí z prvního sešitu a jsou doplněné o nové poznatky. Žáci si procvičují noty na pomocných čarách, stupnice, kvintakordy a jejich obraty. Sešity obsahují základní poznatky o hudebních nástrojích a pěveckých sborech. Rytmické cvičení navazují na předchozí sešit. Žáci svoje vědomosti využijí v doplňovačkách a hudebních hádankách. 

68,00 Kč 80,00 Kč